Novice

1.7.2016

Alarix je na Komunali Brežice zaključil izjemno uspešen projekt migracije sistemske infrastrukture, temelječe na HPE tehnologijah, migracijo sistemske programske opreme temelječo na Microsoft tehnologijah (Microsoft Server Virtualizacijsko okolje, SQL baza), Linux odprtokodnih rešitvah (e-pošta in greylisting) ter Veeam orodjih za shranjevanje podatkov. Projekt je potekal brez neplaniranih izpadov za naročnikove končne stranke, v planiranem roku in pričakovanem stroškovnem okvirju.

Alarix je IKT okolje prevzel v podporo v sklopu vzdrževalne pogodbe.

1.7.2016

Alarix je podpisal partnersko pogodbo in prevzel v podporo IKT okolje naročnika Javna Razsvetljava Ljubljana.

1.6.2016

Alarix je podpisal partnersko pogodbo in prevzel v podporo IKT okolje naročnika Merit International.

1.4.2016

Alarix je uspešno zaključil projekt prenove IKT infrastrukture na Zavodu za turizem Pivka in prevzel IKT okolje zavoda v vzdrževanje in podporo.

1.4.2016

Alarix je uspešno zaključil migracijo MS Exchange okolja pri naročniku Prigo in s tem pridobil nadaljno referenco na področju migracij poštnih okolij.

1.3.2016

Alarix je uspešno zaključil projekt nadgradnje IKT okolja pri naročniku Sibo G v sklopu katerega je razširil kapacitete SAN okolja in posrbel za zamenjavo uporabniških delovnih postaj v sklopu HPFS aranžmaja.

1.2.2016

Alarix je ob delitvi največjega tehnološkega partnerja HP na HP Inc. in HP Enterprise pri obeh novih entitetah uspešno pridobil odgovarjajoče Gold statuse, ki ga iz poslovno-prodajnega in storitveno kompetenčnega pogleda uvršča v sam vrh v Sloveniji.

20.1.2016

Alarix je uspešno zaključil projekt prenove IT okolja pri naročniku JRL. Projekt je zajemal vzpostavitev visokorazpoložljivega okolja, ki temelji na virtualizacijskih tehnologijah Microsoft, backupu Veeam in visokorazpoložljivi HPE infrastrukturi. Projekt je Alarix tudi financiral s partnerjem Grenke.

20.1.2016

Alarix je uspešno zaključil projekt vzpostavitve backup rešitve za naročnika Pristop. Projekt je vključeval nadgradnjo infrastrukture, programsko opremo Veeam kot tudi kompleten načrt politike shranjevanja podatkov.Projekt je Alarix tudi financiral z partnerjem HP Financial Services.

19.1.2016

Alarix je uspešno zaključil projekt prenove IT okolja pri naročniku Mediana. Projekt je zajemal prenovo infrastrukture, postavitev rešitve backupa z Veeam programsko opremo in migracijo Microsoftovih sistemskih orodij ter poštnega strežnika.

1.1.2016

Alarix je supešno zaključil projekt Manage Print Service za naročnika TUV-SUD Sava in s postavitvijo cMPS rešitve naročniku znižal stroške tiskanja za več kot 20%.

1.12.2015

Alarix je uspešno zaključil projekt vzpostavitve  AxTel telefonije pri naročniku Seltron. Rešitev zajema postavitev cetrale in intagracija v naročnikov CRM – Intrix.

1.12.2015

Alarix je uspešno zaključil projekt Manage Print Service za naročnika JAZMP in s postavitvijo rešitve MPS občutno znižal stroše tiskanja.

1.11.2015

Alarix je uspešno zaključil projekt nadgradnje za naročnika Prigo ob selitvi v novo poslovno stavbo. Projekt je vključeval prenovo infrastrukture, ožičenja, povezav in prehod delovanja v novo okolje brez neplaniranih izpadov tega storitveno orientiranega IKT okolja.

1.10.2015

Alarix je uspešno zaključil projekt vzpostavitve infastukturne platforme za sistem videonadzora naročniku Hella. Projekt je zajemal postavitev HP visokozmogljivega diskovnega sistema, virtualizirane gruče HP strežnikov in HP nadzornih delovnih postaj.

1.9.2015

Alarix je podpisal pogodbo z naročnikom SKZG v sklopu katere bo opravil sukcesivno  zamenjavo delovnih postaj v uporabniškem okolju naročnika.